Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIA

Treść

  
____________________________________________

Zarządzenia 

Pliki zarządzeń w formacie pdf :

Załączniki
________________________________________________________

1. Zarządzenie   Nr 1/2016 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Parchowie z dnia 01.07.2016r. w sprawie powołania inwentaryzacyjnej w Gminnym Ośrodku Kultury w Parchowie 

Zarzadzenie_nr_1_2016.pdf

2. Zarządzenie   Nr 2/2016 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Parchowie z dnia 01.07.2016r. w sprawie Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotece w Parchowie

Zarzadzenie_nr_2_2016.pdf

3. Zarządzenie   Nr 3/2016 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Parchowie z dnia 01.07.2016r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Parchowie 

Zarzadzenie_nr_3_2016.pdf

4. Zarządzenie   Nr 4/2016 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Parchowie z dnia 01.07.2016r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki w Parchowie 

Zarzadzenie_nr_4_2016.pdf 

5. Zarządzenie   Nr 5/2016 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Parchowie z dnia 01.07.2016r. w sprawie zasad przydzielenia pracownikom Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Parchowie środków ochrony indywidualnej oraz dostarczenia odzieży roboczej, środków higieny i napojów 

Zarzadzenie_nr_5_2016.pdf

6. Zarządzenie Nr 6/2016 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Parchowie z dnia 01.07.2016r. w sprawie przeprowadzenia inwenteryzacji w GCKiB W Parchowie 

Zarzadzenie_nr_6_2016.pdf

7. Zarządzenie   Nr 7/2016 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Parchowie z dnia 01.07.2016r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia zamówień publicznych w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki. 

Zarzadzenie_nr_7_2016.pdf

8. Zarządzenie   Nr 8/2016 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Parchowie z dnia 01.07.2016r. w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa danch osobowych w Gminnym Centum Kultury i Biblioteki w Parchowie. 

Zarzadzenie_nr_8_2016.pdf

9. Zarządzenie Nr 9/2016 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Parchowie z dnia 01.07.2016r. w sprawie Regulaminy Zakladowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Parchowie. 

Zarzadzenie_nr_9_2016.pdf

10. Zarządzenie   Nr 10/2016 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Parchowie z dnia 01.07.2016r. w sprawie wynagrodzenia pracowników Gminnego Centrum Kultury w Parchowie. 

Zarzadzenia_nr_10_2016.pdf

11. Zarządzenie   Nr 11/2016 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Parchowie z dnia 01.07.2016r. w sprawie Wprowadzenie Reguaminu Pracy Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Parchowie. 

Zazadzenie_nr_11_2016.pdf

12. Zarządzenie   Nr 12/2016 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Parchowie z dnia 01.07.2016r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Orgaznicyjnego Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Parchowie.

Zarzadzenie_nr_12_2017.pdf

13. Zarządzenie   Nr 13/2016 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Parchowie z dnia 01.07.2016r. w sprawie  powierzenia obowiązków głównemu księgowemu w zakresie prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Parchowie. 

Zarzadzenie_nr_13_2016.pdf

14. Zarządzenie   Nr 14/2016 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Parchowie z dnia 01.07.2016r. w sprawie wprowadzenia planu pracy w Gminnym Centrum Kultury i Bibilioteki w Parchowie na rok 2017. 

 Zarzadzenie_nr_14_2016.pdf

15. Zarządzenie   Nr 15/2016 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Parchowie z dnia 01.07.2016r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji organizacji i zakres działania składnicy akt.

Zarzadzenie_nr_15_2016.pdf

16. Zarządzenie   Nr 16/2016 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Parchowie z dnia 01.07.2016r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki w Parchowie. 

Zarzadzenie_nr_16_2016.pdf

17. Zarządzenie   Nr 17/2016 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Parchowie z dnia 01.07.2016r. w sprawie powołania i udzielenia pełnomocnictwa Wice-dyrektoe  w Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Parchowie. 

Zarzadzenie_nr_17_2016.pdf

Aneks_do_Zarzadzenia_nr_17_2016.pdf

18. Zarządzenie   Nr 18/2016 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Parchowie z dnia 06.07.2016r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Obiegu Dokumentów Finansowo-Księgowych w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki w Parchowie. 

Zarzadzenie_nr_18_2016.pdf

19. Zarządzenie   Nr 19/2016 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Parchowie z dnia 05.07.2016r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowności  w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki w Parchowie. 

Zarzadzenie_nr_19_2016.pdf

20. Zarządzenie   Nr 20/2018 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Parchowie z dnia 02.02.2018r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości  w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki w Parchowie. 

Zarzadzenie_nr_20_2018.pdf

21. Zarządzenie   Nr 21/2018 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Parchowie z dnia 02.02.2018r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Gospodarki Kasowej   w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki w Parchowie.

Zarzadzenie_nr_21_2018.pdf

22. Zarządzenie   Nr 22/2018 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Parchowie z dnia 12.02.2018r. w sprawie zasad delegowania oraz rozliczenia kosztów związanych z podróżami słożbowymi pracowników   w Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Parchowie.

Zarzadzenie_nr_22_2018.pdf

23. Zarządzenie   Nr 23/2018 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Parchowie z dnia 12.02.2018r. w sprawie instrukcji określającej zasady ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachownia   w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki w Parchowie.

Zarzadzenie_nr_23_2018.pdf

24. Zarządzenie   Nr 24/2018 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Parchowie z dnia 12.02.2018r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników w Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Parchowie.

Zarzadzenie_nr_24_2018.pdf

25. Zarządzenie   Nr 25/2018 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Parchowie z dnia 12.02.2018r. w sprawie ewidencji i sporządzenia sprawozdań budżtowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez GCKiB Parchowie.

Zarzadzenie_nr_25_2018.pdf

26. Zarządzenie   Nr 26/2018 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Parchowie z dnia 09.04.2018r. w sprawie regulaminu przyznawania refundacji zakupu okularów korygujących pracownikom Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Parchowie, którzy wykonują prace przy monitorach ekranowych.

Zarzadzenie_nr_26_2018.pdf

27. Zarządzenie   Nr 27/2018 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Parchowie z dnia 29.05.2018r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych.

Zarzadzenie_nr_27_2018.pdf

Aneks_do_Zarzadzenia_nr_27_2018.pdf

28. Zarządzenie   Nr 28/2018 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Parchowie z dnia 19.11.2018r. w sprawie ustalenia dla pracowników Gminnego Centrum Kultury i Bilbioteki w Parchowie dnia wolnego od pracy.

Zarzadzenie_nr_28_2018.pdf

29. Zarządzenie   Nr 29/2018 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Parchowie z dnia 10.10.2018r. w sprawie wysokości odpłatności za usługi ksero drukowanie wykonywane w bibliotece i innych jednostkach kultury na terenie gminy Parchowo.

Zarzadzenie_nr_29_2018.pdf

30. Zarządzenie   Nr 30/2018 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Parchowie z dnia 10.04.2019r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Gminnym Centrum Kultury i BIblioteki w Parchowie. 

Zarzadzenie_nr_30_2019.pdf

31. Zarządzenie   Nr 31/2019 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Parchowie z dnia 03.12.2019r. ustalenia dnia wolnego od pracy w Gminnym Centrum Kultury i BIblioteki w Parchowie. 

Zarzadzenie_nr_31_2019.pdf

32. Zarządzenie   Nr 32/2018 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Parchowie z dnia 17.03.2020 w sprawie powołania komisji inwestycyjnej w Gminntm Centrum Kultury i Biblioteka w Parchowie (podczas zamknięcia wszystkich instytucji kultury, szkół i przedszkoli)

Zarzadzenie_nr_32__2020.pdf

33. Zarządzenie   Nr 33/2019 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Parchowie z dnia 10.12.2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki w Parchowie

Zarządzenie nr 33_2019.pdf

34. Zarządzenie   Nr 34/2021  Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Parchowie z dnia 10.04.2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki w Parchowie.

Zarzadzenie nr 34/2021.pdf 

35. Zarzadzenie Nr 35/2021 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Parchowie z dnia 01.07.2021 r. w sprawie opłat za wypożyczanie naczyń, stołów i krzeseł.

Zarządzenie nr 35_2021

36. Zarzadzenie Nr 36/2021 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Parchowie z dnia 21.09.2021 r. w sprawie uregulowania godzin pracy Biblioteki w Parchowie przy ulicy Strażackiej 2.

Zarządzenie nr 36_2021

37. Zarządzenie Nr 37/2021 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Parchowie z dnia 21.10.2021 r. w sprawie skontrum zbiorów Biblioteki Publicznej Gminy Parchowo.

Zarządzenie nr 37_2021

38. Zarządzenie Nr 38/2021 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Parchowie z dnia 22.11.2021 r. w  sprawie godzin pracy  Biblioteki w Parchowie przy ulicy Strażackiej 2.

Zarządzenie nr 38_2021

39. Zarządzenie Nr 39/2021 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Parchowie z dnia 23.11.2021 r. w  sprawie naboru na stanowisko bibliotekarz w Bibliotece Publicznej w Parchowie.

Zarządzenie nr 39_2021

40. Zarządzenie Nr 40/2021 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Parchowie z dnia 01.12.2021 r. w  sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej. 

Zarządzenie nr 40_2021

41. Zarządzenie Nr 41/2021 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Parchowie z dnia 02.12.2021 r. w  sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotece w Parchowie. 

Zarządzenie nr 41_2021

42. Zarządzenie Nr 42/2021 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Parchowie z dnia 23.12.2021 r. w  sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Publicznej Gminy  Parchowo. 

Zarządzenie nr 42_2021

43. Zarządzenie Nr 43/2021 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Parchowie z dnia 30.12.2021 r. w  sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotece w Parchowie. 

Zarządzenie nr 43_2021

44. Zarządzenie Nr 44/2022 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Parchowie z dnia 13.01.2022 r. w  sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem pomieszczeń w lokalach będących w dyspozycji  Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Parchowie. 

Zarządzenie nr 44_2022

45. Zarządzenie Nr 45/2022 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Parchowie z dnia 19.01.2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynajmu i użyczenia sal wiejskich będących w dyspozycji Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Parchowie.

Zarządzenie nr 45_2022

46. Zarządzenie Nr 46/2022 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Parchowie z dnia 08.02.2022 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania procedur bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na terenie  Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Parchowie oraz podległych mu placówek.

Zarządzenie nr 46_2022

47. Zarządzenie Nr 47/2022 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Parchowie z dnia 08.02.2022 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem pomieszczeń w lokalach będących w dyspozycji  Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Parchowie.

Zarządzenie nr 47_2022

48. Zarządzenie Nr 48/2022 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Parchowie z dnia 01.03.2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu sekcji modelarskiej działającej przy  Gminnym Centrum Kultury i Bibliotece w Parchowie.

Zarządzenie nr 48_2022

49. Zarządzenie Nr 49/2022 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Parchowie z dnia 27.06.2022 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania znaku graficznego - logo GCKiB Parchowo.

Zarządzenie nr 49_2022

50. Zarządzenie Nr 50/2022 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Parchowie z dnia 28.09.2022 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla GCKiB Parchowo.

Zarządzenie nr 50_2022

51. Zarządzenie Nr 51/2022 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Parchowie z dnia 04.10.2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko młodszy bibliotekarz w Bibliotece Publicznej Gminy  Parchowo.

Zarządzenie nr 51_2022

52. Zarządzenie Nr 52/2022 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Parchowie z dnia 02.11.2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.

Zarządzenie nr 52_2022

53. Zarządzenie Nr 53/2022 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Parchowie z dnia 29.12.2022 r. w sprawie uregulowania godzin pracy Biblioteki Publicznej Gminy Parchowo przy ul. Strażackiej 2.

Zarządzenie nr 53_2022

54. Zarządzenie Nr 54/2022 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Parchowie z dnia 08.02.2023 r. w sprawie uregulowania godzin pracy Biblioteki Publicznej Gminy Parchowo - filia w Nakli.

Zarządzenie nr 54_2022

3735